շաբաթ, 25.05.2019, 16:34
Բարի Գալուստ Հյուր

WWW.ANDBLOGS.DO.AM

Ցանկ
Բաժնի տեսակները
ժամ
Մուտքի ձևը
Օրացույց
Գովազդ

այստեղ կարող է լինել ձեր գովազդը

Մինի-չատ


200
Հաշվիչ
Գլխաոր » Файлы » Դեսից-Դենից

Կարմիր գայլախտ
11.11.2012, 03:26


"Ռևմատոլոգիական հիվանդությունների դասակարգման մեջ համակարգային կարմիր գայլախտը պատկանում է շարակցական հյուսվածքի դիֆուզ հիվանդությունների շարքին:">Ռեւմատոլոգիական
 հիվանդությունների դասակարգման մեջ համակարգային կարմիր գայլախտը
պատկանում է շարակցական հյուսվածքի դիֆուզ հիվանդությունների շարքին: "Ըստ ժամանակակից պատկերացումների համակարգային կարմիր գայլախտը հանդիսանում է հիմնականում երիտասարդ կանանց ու աղջիկների մոտ հանդիպող խրոնիկական պոլիսինդրոմային հիվանդություն, որը զարգանում է իմունոռեգուլյատոր պրոցեսների գենետիկորեն պայմանավորված անլիարժեքության ֆոնի վրա՝ բերելով սեփական բջիջների և նրանց կոմպոնենտների հանդեպ հակամարմինների չվերահսկվող արտադրմանը և զարգացնելով աուտոիմուն և իմունակոմպլեքսային խրոնիկական բորբոքում:">Ըստ
 ժամանակակից պատկերացումների համակարգային կարմիր գայլախտը հանդիսանում է
հիմնականում երիտասարդ կանանց ու աղջիկների մոտ հանդիպող խրոնիկական
պոլիսինդրոմային հիվանդություն, որը զարգանում է իմունոռեգուլյատոր
պրոցեսների գենետիկորեն պայմանավորված անլիարժեքության ֆոնի վրա, բերելով
սեփական բջիջների եւ նրանց կոմպոնենտների հանդեպ հակամարմինների
չվերահսկվող արտադրմանը եւ զարգացնելով աուտոիմուն եւ իմունակոմպլեքսային
խրոնիկական բորբոքում:Համակարգային կարմիր գայլախտը հանդիպում է բոլոր կլիմայաշխարհագրական գոտիներում:">Համակարգային կարմիր գայլախտը հանդիպում է բոլոր կլիմայաշխարհագրական գոտիներում:Հիվանդության հաճախականության մեջ նկատվում է տարիքային և ռասայական տարբերություններ: Այսպես, հիվանդների ավելի քան 70%-ի մոտ հիվանդությունը սկսվում է 14 – 40 տարեկանում, իսկ հիվանդացության գագաթնակետը համընկնում է 14 – 25 տարիքի հետ:">Հիվանդության
 հաճախականության մեջ նկատվում է տարիքային եւ ռասայական տարբերություններ:
 Այսպես, հիվանդների ավելի քան 70% - ի մոտ հիվանդությունը սկսվում է 14 -
40 տարեկանում, իսկ հիվանդացության գագաթնակետը համընկնում է 14 - 25
տարիքի հետ:Ամերիկյան հեղինակները նշում են ՀԿԳ-ի հաճախականության բարձրացումը նեգրոիդ բնակչության, պուէրտորիկացիների, չինացիների մոտ:">Ամերիկյան հեղինակները նշում են ՀԿԳ - ի հաճախականության բարձրացումը նեգրոիդ բնակչության, պուէրտորիկացիների, չինացիների մոտ:ՀԿԳ - ի էթիոլոգիան մինչ այսօր մնում է անհայտ: Գոյություն ունեն մի շարք պնդումներ ՌՆԹ - պարունակող և ռետրովիրուսների գործարկող դերի մասին:">ՀԿԳ
 - ի էթիոլոգիան մինչ այսօր մնում է անհայտ: Գոյություն ունեն մի շարք
պնդումներ ՌՆԹ - պարունակող եւ ռետրովիրուսների գործարկող դերի մասին:ՀԿԳ-ը կարելի է դասել պոլիգեն ժառանգվելու նախատրամադրվածությամբ հիվանդությունների շարքին: Բազմաթիվ հետազոտություններով ցույց է տրված կապը ՀԿԳ-ի և որոշակի HLA հակածինների կրության միջև: ՌԴ ԲԳԱ Ռևմատոլոգիայի ինստիտուտի տվյալների համաձայն ՀԿԳ - ի ժամանակ առավել հաճախ, քան կոնտրոլ խմբում, սուր և ենթասուր ընթացքի դեպքերում">ՀԿԳ
 - ը կարելի է դասել պոլիգեն ժառանգվելու նախատրամադրվածությամբ
հիվանդությունների շարքին: Բազմաթիվ հետազոտություններով ցույց է տրված
կապը ՀԿԳ - ի եւ որոշակի HLA հակածինների կրության միջեւ: ՌԴ ԲԳԱ
Ռեւմատոլոգիայի ինստիտուտի տվյալների համաձայն ՀԿԳ - ի ժամանակ առավել
հաճախ, քան կոնտրոլ խմբում, սուր եւ ենթասուր ընթացքի դեպքերում հայտնաբերվում է HLA – A11, B7 և B35 կրությունը, իսկ առաջնային խրոնիկականի ժամանակ՝ B8, B35, DR2: ՀԿԳ - ով հիվանդանալու ռիսկը պայմանավորված է մի քանի անկախ սեգրեգացվող գեներով, որոնց մի մասն անմիջականորեն կապված է որոշակի իմուն ֆունկցիաների հետ: Նմանատիպ գենետիկական հետերոգենությունը,">հայտնաբերվում
 է HLA-A11, B7 եւ B35 կրությունը, իսկ առաջնային խրոնիկականի ժամանակ, B8,
 B35, DR2: ՀԿԳ - ով հիվանդանալու ռիսկը պայմանավորված է մի քանի անկախ
սեգրեգացվող գեներով, որոնց մի մասն անմիջականորեն կապված է որոշակի իմուն
ֆունկցիաների հետ: Նմանատիպ գենետիկական հետերոգենությունը, հնարավոր է, պայմանավորում է ՀԿԳ - ի կլինիկական պոլիմորֆիզմը:">հնարավոր է, պայմանավորում է ՀԿԳ - ի կլինիկական պոլիմորֆիզմը:Շրջակա միջավայրի գործոնները նույնպես նպաստում են ՀԿԳ-ի առաջացմանը: Նրանց շարքին են պատկանում սթրեսածին վիճակները, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, վիրուսային և բակտերիալ ինֆեկցիաները, որոշ դեղորայքների (հիդրալազինը, պրոկաինամիդը, իզոնիազիդը, մեթիլդոպան և այլն) կիրառումը, որոնք ազդում են իմուն համակարգի տարբեր օղակների միջոցով:">Շրջակա
 միջավայրի գործոնները նույնպես նպաստում են ՀԿԳ - ի առաջացմանը: Նրանց
շարքին են պատկանում սթրեսածին վիճակները, ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթումը, վիրուսային եւ բակտերիալ ինֆեկցիաները, որոշ դեղորայքների
(հիդրալազինը, պրոկաինամիդը, իզոնիազիդը, մեթիլդոպան եւ այլն) կիրառումը,
որոնք ազդում են իմուն համակարգի տարբեր օղակների միջոցով:Ապացուցված է, որ հիդրալազինով և պրոկաինամիդով ինդուկցված գայլախտային համախտանիշի ժամանակ մեծ դեր է խաղում այս պրեպարատների գենետիկորեն վերահսկվող մետաբոլիզմի արագությունը լյարդում՝ կապված N - ացետիլտրանսֆերազա ֆերմենտի հետ: Կան տվյալներ, որ գայլախտը, ինդուկցված հիդրալազինով, զարգանում է միայն «դանդաղ ացետիլավորող» անհատների մոտ:">Ապացուցված
 է, որ հիդրալազինով եւ պրոկաինամիդով ինդուկցված գայլախտային համախտանիշի
ժամանակ մեծ դեր է խաղում այս պրեպարատների գենետիկորեն վերահսկվող
մետաբոլիզմի արագությունը լյարդում, կապված N - ացետիլտրանսֆերազա ֆերմենտի
 հետ: Կան տվյալներ, որ գայլախտը, ինդուկցված հիդրալազինով, զարգանում է
միայն «դանդաղ ացետիլավորող» անհատների մոտ:Համակարգային կարմիր գայլախտի պաթոգենեզի ուսումնասիրումը ցույց է տվել, որ ՀԿԳ-ը հիմնականում իմունակոմպլեքսային հիվանդություն է, բնորոշվում է հակամարմինների անվերահսկելի արտադրությամբ և իմուն կոմպլեքսների առաջացմամբ, որոնցով պայմանավորված են հիվանդության տարբեր դրսևորումները, հատկապես երիկամների և ԿՆՀ – ի ախտահարումները:">Համակարգային
 կարմիր գայլախտի պաթոգենեզի ուսումնասիրումը ցույց է տվել, որ ՀԿԳ - ը
հիմնականում իմունակոմպլեքսային հիվանդություն է, բնորոշվում է
հակամարմինների անվերահսկելի արտադրությամբ եւ իմուն կոմպլեքսների
առաջացմամբ, որոնցով պայմանավորված են հիվանդության տարբեր դրսեւորումները,
 հատկապես երիկամների եւ ԿՆՀ - ի ախտահարումները:Ախտաբանական պրոցեսի հիմքում ընկած է T և B լիմֆոցիտների դիսֆունկցիան, նրանց փոխազդեցության խանգարումը:">Ախտաբանական պրոցեսի հիմքում ընկած է T եւ B լիմֆոցիտների դիսֆունկցիան, նրանց փոխազդեցության խանգարումըՇրջանառող իմուն կոմպլեքսները ներդրվում են անոթների բազալ թաղանթների սուբէնդոթելիալ շերտում, ակտիվացնում են կոմպլեմենտը, նեյտրոֆիլների միգրացիան, բերում են կինինների և պրոստագլանդինների գերարտազատմանը, այսինքն՝ առաջացնում են բորբոքային ռեակցիա, վնասելով օրգանները և հյուսվածքները:">Շրջանառող
 իմուն կոմպլեքսները ներդրվում են անոթների բազալ թաղանթների
սուբէնդոթելիալ շերտում, ակտիվացնում են կոմպլեմենտը, նեյտրոֆիլների
միգրացիան, բերում են կինինների եւ պրոստագլանդինների գերարտազատմանը,
այսինքն, առաջացնում են բորբոքային ռեակցիա, վնասելով օրգանները եւ
հյուսվածքները:ՀԿԳ - ի համար պաթոգնոմոնիկ է ցիտոպլազմայի և կորիզային կոմպոնենտների նկատմամբ իմունային պատասխանը (հակակորիզային հակամարմինների սինթեզը), հատկապես նատիվ ԴՆԹ–ի հանդեպ:">ՀԿԳ
 - ի համար պաթոգնոմոնիկ է ցիտոպլազմայի եւ կորիզային կոմպոնենտների
նկատմամբ իմունային պատասխանը (հակակորիզային հակամարմինների սինթեզը),
հատկապես նատիվ ԴՆԹ - ի հանդեպ:Վերը նշված հակամարմինները ընդունակ են առաջացնել շրջանառող իմուն կոմպլեքսներ: Օրգանները և հյուսվածքները առավել ախտահարող հատկությամբ օժտված են նատիվ ԴՆԹ–ի հանդեպ հակամարմիններ պարունակող իմուն կոմպլեքսները:">Վերը
 նշված հակամարմինները ընդունակ են առաջացնել շրջանառող իմուն կոմպլեքսներ:
 Օրգանները եւ հյուսվածքները առավել ախտահարող հատկությամբ օժտված են նատիվ
 ԴՆԹ - ի հանդեպ հակամարմիններ պարունակող իմուն կոմպլեքսները:Կլինիկա">ԿլինիկաԿլինիկական պատկերը բնորոշվում է պոլիսինդրոմայնությամբ և հարաճման տենդենցով:">Կլինիկական պատկերը բնորոշվում է պոլիսինդրոմայնությամբ եւ հարաճման տենդենցով:Համակարգային կարմիր գայլախտի առավել հաճախ հանդիպող մաշկային ախտահարումը` տարբեր մեծության և ձևի մեկուսացված կամ ձուլված էրիթեմատոզ բծերն են` տեղակայված մարմնի բաց մասերում:">Համակարգային
 կարմիր գայլախտի առավել հաճախ հանդիպող մաշկային ախտահարումը `տարբեր
մեծության եւ ձեւի մեկուսացված կամ ձուլված էրիթեմատոզ բծերն են`
տեղակայված մարմնի բաց մասերում:Առավել բնորոշ է ″թիթեռնիկի″ ախտանիշը` այտային աղեղի և քթի մեջքային հատվածի էրիթեման: ″Թիթեռնիկը″ կարող է կրել անոթային բնույթ.">Առավել բնորոշ է "թիթեռնիկի" ախտանիշը `այտային աղեղի եւ քթի մեջքային հատվածի էրիթեման« Թիթեռնիկը »կարող է կրել անոթային բնույթ. դա մաշկի տարածուն ոչ կայուն հիպերեմիան է՝ կենտրոնում ցիանոտիկ երանգով, որն ուժեղանում է արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցության ներքո: Երբեմն «թիթեռնիկն» ունի կայուն կարմիր քամու բորբոքման տեսք՝ դեմքի արտահայտված այտուցվածությամբ: :">դա
 մաշկի տարածուն ոչ կայուն հիպերեմիան է, կենտրոնում ցիանոտիկ երանգով, որն
 ուժեղանում է արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցության ներքո: Երբեմն
«թիթեռնիկն» ունի կայուն կարմիր քամու բորբոքման տեսք, դեմքի արտահայտված
այտուցվածությամբ:Ֆոտոսենսիբիլիզացիայի հետևանքով մարմնի բաց մասերում կարող է ի հայտ գալ էրիիթեմատոզ խիստ այտուցված օղակաձև ցանավորում, որը նման է բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմային: Ռեմիսիայի շրջանում նրանց փոխարեն կարող են մնալ դեպիգմենտացիայի օջախներ, որոնք առավելապես նկատվում են սևամորթ անհատների մոտ: :">Ֆոտոսենսիբիլիզացիայի
 հետեւանքով մարմնի բաց մասերում կարող է ի հայտ գալ էրիիթեմատոզ խիստ
այտուցված օղակաձեւ ցանավորում, որը նման է բազմաձեւ էքսուդատիվ
էրիթեմային: Ռեմիսիայի շրջանում նրանց փոխարեն կարող են մնալ
դեպիգմենտացիայի օջախներ, որոնք առավելապես նկատվում են սեւամորթ անհատների
 մոտ:Մաշկի ախտահարման հաջորդ տեսակը՝ դիսկոիդ կարմիր գայլախտը, սկսվում է էրիթեմատոզ պապուլաների կամ բծերի առաջացմամբ, որոնք աստիճանաբար մեծանում են, իսկ դիսկերի կենտրոնում նկատվում է էպիթելի ատրոֆիա՝ ֆոլիկուլյար հիպերկերատոզով: Այդպիսի օջախների լավացումից հետո մնում են սպիներ: Մի շարք հիվանդների մոտ երկար ժամանակ դիտվում է միայն">Մաշկի
 ախտահարման հաջորդ տեսակը, դիսկոիդ կարմիր գայլախտը, սկսվում է էրիթեմատոզ
 պապուլաների կամ բծերի առաջացմամբ, որոնք աստիճանաբար մեծանում են, իսկ
դիսկերի կենտրոնում նկատվում է էպիթելի ատրոֆիա, ֆոլիկուլյար
հիպերկերատոզով: Այդպիսի օջախների լավացումից հետո մնում են սպիներ: Մի
շարք հիվանդների մոտ երկար ժամանակ դիտվում է միայն մաշկի ախտահարում առանց համակարգային հիվանդության նշանների: Սակայն ՀԿԳ - ով հիվանդների 15 – 30% մոտ դիսկոիդ ցանավորումը զարգանում է հիվանդության տարբեր փուլերում: :">մաշկի
 ախտահարում առանց համակարգային հիվանդության նշանների: Սակայն ՀԿԳ - ով
հիվանդների 15 - 30% մոտ դիսկոիդ ցանավորումը զարգանում է հիվանդության
տարբեր փուլերում:Հազվադեպ դիտվում է բուլյոզ, հանգուցավոր, ուրտիկար, հեմոռագիկ և պապուլա-նեկրոտիկ ցանավորում, ցանցային և ճյուղավորված լիվեդո (livedo reticularis et racemosa)՝ խոցոտումներով, ինչպես նաև վասկուլիտի այլ ձևեր, օրինակ՝ ափային կապիլյարիտ կամ դիգիտալ արտերիիտ: Համակարգային կարմիր գայլախտով հիվանդների մոտ կարող է">Հազվադեպ
 դիտվում է բուլյոզ, հանգուցավոր, ուրտիկար, հեմոռագիկ եւ պապուլա -
նեկրոտիկ ցանավորում, ցանցային եւ ճյուղավորված լիվեդո (livedo reticularis
 et racemosa), խոցոտումներով, ինչպես նաեւ վասկուլիտի այլ ձեւեր, օրինակ,
ափային կապիլյարիտ կամ դիգիտալ արտերիիտ: Համակարգային կարմիր գայլախտով
հիվանդների մոտ կարող էհանդիպել նաև Ռեյնոյի համախտանիշը: :">հանդիպել նաեւ Ռեյնոյի համախտանիշը:Մաշկի ցանավորումը հաճախ զուգակցվում է խեյլիտի, կարծր քիմքի էնանթեմայի, էրոզիվ – խոցային (սովորաբար անցավ) ստոմատիտի և ռինիտի հետ , որոնք զարգանում են վասկուլիտի հետևանքով: :">Մաշկի
 ցանավորումը հաճախ զուգակցվում է խեյլիտի, կարծր քիմքի էնանթեմայի, էրոզիվ
 - խոցային (սովորաբար անցավ) ստոմատիտի եւ ռինիտի հետ, որոնք զարգանում են
 վասկուլիտի հետեւանքով:Ընդհանուր տրոֆիկ խանգարումներին պատկանում է նաև մազաթափությունը, մազերի բարակումը, բեկունությունը և փափկամազությունը: Ծանր դեպքերում դիտվում է օջախային կամ դիֆուզ ալոպեցիա: Մազերի նորմալ աճը սովորաբար վերականգնվում է ռեմիսիայի շրջանում: Անդարձելի է օջախային ալոպեցիան միայն մաշկի ախտահարման դիսկոիդ օջախների տեղում: :">Ընդհանուր
 տրոֆիկ խանգարումներին պատկանում է նաեւ մազաթափությունը, մազերի
բարակումը, բեկունությունը եւ փափկամազությունը: Ծանր դեպքերում դիտվում է
օջախային կամ դիֆուզ ալոպեցիա: Մազերի նորմալ աճը սովորաբար վերականգնվում է
 ռեմիսիայի շրջանում: Անդարձելի է օջախային ալոպեցիան միայն մաշկի
ախտահարման դիսկոիդ օջախների տեղում:Համակարգային կարմիր գայլախտի ժամանակ հաճախ նկատվում է մաշկի ընդհանուր չորություն, եղունգների դեֆորմացիա և դյուրաբեկություն: :">Համակարգային կարմիր գայլախտի ժամանակ հաճախ նկատվում է մաշկի ընդհանուր չորություն, եղունգների դեֆորմացիա եւ դյուրաբեկություն:ՀԿԳ-ով հիվանդների մոտ հաճախ դիտվող կլինիկական նշաններից է արթրոպաթիան՝ թափառող արթրալգիաների կամ արթրիտների տեսքով: :">ՀԿԳ - ով հիվանդների մոտ հաճախ դիտվող կլինիկական նշաններից է արթրոպաթիան, թափառող արթրալգիաների կամ արթրիտների տեսքով:Առավելապես ախտահարվում են դաստակի մանր, ճաճանչ - դաստակային և սրունք-թաթային հոդերը, սակայն երբեմն նաև խոշոր հոդերը: :">Առավելապես ախտահարվում են դաստակի մանր, ճաճանչ - դաստակային եւ սրունք - թաթային հոդերը, սակայն երբեմն նաեւ խոշոր հոդերը:Դեֆորմացիաների զարգացումը ՀԿԳ-ին բնորոշ չէ, սակայն եթե հիվանդության խրոնիկական ընթացքի դեպքում նրանք ի հայտ են գալիս, ապա հանդիսանում են ջլերի պատռման, այլ ոչ թե աճառային կամ ոսկրային հյուսվածքի քայքայման արդյունք: Այս դեպքում հիվանդների մոտ կարող է զարգանալ ռևմատոիդանման դաստակ՝ ուլնար դևիացիայով և մատների">Դեֆորմացիաների
 զարգացումը ՀԿԳ - ին բնորոշ չէ, սակայն եթե հիվանդության խրոնիկական
ընթացքի դեպքում նրանք ի հայտ են գալիս, ապա հանդիսանում են ջլերի պատռման,
 այլ ոչ թե աճառային կամ ոսկրային հյուսվածքի քայքայման արդյունք: Այս
դեպքում հիվանդների մոտ կարող է զարգանալ ռեւմատոիդանման դաստակ, ուլնար
դեւիացիայով եւ մատների″կարապի վզիկ″ ձևափոխումով` Ժակուի համախտանիշ:">«կարապի վզիկ» ձեւափոխումով `Ժակուի համախտանիշ:Հոդային համախտանիշը հաճախ ուղեկցվում է համառ միալգիայով կամ միոզիտով, որոնք դրսևորվում են մկանային թուլությամբ:">Հոդային համախտանիշը հաճախ ուղեկցվում է համառ միալգիայով կամ միոզիտով, որոնք դրսեւորվում են մկանային թուլությամբ:ամակարգային կարմիր գայլախտի 50-80% դեպքերում դիտվում է չոր կամ էքսուդատիվ պլևրիտ, որը հաճախ երկկողմանի է: Հեղուկի քիչ քանակության դեպքում պլևրիտը կարող է ընթանալ ասիմպտոմ:">Համակարգային
 կարմիր գայլախտի 50-80% դեպքերում դիտվում է չոր կամ էքսուդատիվ պլեւրիտ,
որը հաճախ երկկողմանի է: Հեղուկի քիչ քանակության դեպքում պլեւրիտը կարող է
 ընթանալ ասիմպտոմ:ՀԿԳ-ի ժամանակ թոքերի սպեցիֆիկ ախտահարումը կոչվում է լյուպուս – պնևմոնիտ: Այս կլասիկ վասկուլիտի դրսևորումը զարգանում է հիմնականում ՀԿԳ-ի սրացման ժամանակ: Այդ դեպքում պնևմոնիտը նմանվում է թոքաբորբին (պնևմոնիային)՝ տենդով, հևոցով, հազով, երբեմն արյունախխումով և թոքերում ինֆիլտրատի կամ դեստրուկտիվ փոփոխությունների">ՀԿԳ
 - ի ժամանակ թոքերի սպեցիֆիկ ախտահարումը կոչվում է լյուպուս - պնեւմոնիտ:
 Այս կլասիկ վասկուլիտի դրսեւորումը զարգանում է հիմնականում ՀԿԳ - ի
սրացման ժամանակ: Այդ դեպքում պնեւմոնիտը նմանվում է թոքաբորբին
(պնեւմոնիային), տենդով, հեւոցով, հազով, երբեմն արյունախխումով եւ
թոքերում ինֆիլտրատի կամ դեստրուկտիվ փոփոխությունների առաջացմամբ: Լյուպուս – պնևմոնիտի կարևոր ռենտգենաբանական նշաններն են դիաֆրագմայի բարձր դիրքը և թոքերի բազալ հատվածներում այսպես կոչված դիսկոիդ ատելեկտազները, իսկ խրոնիկական ձևերի դեպքում՝ թոքային պատկերի դիֆուզ ուժեղացումը:">առաջացմամբ:
 Լյուպուս - պնեւմոնիտի կարեւոր ռենտգենաբանական նշաններն են դիաֆրագմայի
բարձր դիրքը եւ թոքերի բազալ հատվածներում այսպես կոչված դիսկոիդ
ատելեկտազները, իսկ խրոնիկական ձեւերի դեպքում, թոքային պատկերի դիֆուզ
ուժեղացումը:Գայլախտային կարդիտի ժամանակ ախտաբանական պրոցեսի մեջ կարող են ընդգրկվել սրտի բոլոր թաղանթները, սակայն առավել հաճախ ախտահարվում է պերիկարդը:">Գայլախտային
 կարդիտի ժամանակ ախտաբանական պրոցեսի մեջ կարող են ընդգրկվել սրտի բոլոր
թաղանթները, սակայն առավել հաճախ ախտահարվում է պերիկարդը:Միոկարդիտը ՀԿԳ-ի ժամանակ սովորաբար կրում է օջախային բնույթ: Ռիթմի և հաղորդականության խանգարումով ուղեկցվող դիֆուզ միոկարդիտի առկայությունը խոսում է հիվանդության բարձր ակտիվության մասին: Համակարգային կարմիր գայլախտի ժամանակ սրտամկանի ախտահարումը կարող է արտահայտվել և միոկարդի դիստրոֆիայի տեսքով, ինչին նպաստում է նաև հաճախ զարգացող անեմիան:">Միոկարդիտը
 ՀԿԳ - ի ժամանակ սովորաբար կրում է օջախային բնույթ: Ռիթմի եւ
հաղորդականության խանգարումով ուղեկցվող դիֆուզ միոկարդիտի առկայությունը
խոսում է հիվանդության բարձր ակտիվության մասին: Համակարգային կարմիր
գայլախտի ժամանակ սրտամկանի ախտահարումը կարող է արտահայտվել եւ միոկարդի
դիստրոֆիայի տեսքով, ինչին նպաստում է նաեւ հաճախ զարգացող անեմիան:ՀԿԳ-ին բնորոշ է Լիբման – Սաքսի ատիպիկ էնդոկարդիտի զարգացումը: Հաճախ ախտահարվում է միտրալ փականը, սակայն պրոցեսի մեջ կարող են ընդգրկվել նաև աորտալ և տրիկուսպիդալ փականները:">ՀԿԳ
 - ին բնորոշ է Լիբման - Սաքսի ատիպիկ էնդոկարդիտի զարգացումը: Հաճախ
ախտահարվում է միտրալ փականը, սակայն պրոցեսի մեջ կարող են ընդգրկվել նաեւ
աորտալ եւ տրիկուսպիդալ փականները:Ռեյնոյի համախտանիշի առկայությունը համակարգային կարմիր գայլախտի ժամանակ հանդիսանում է պրոցեսի բարորակության ցուցանիշ, սակայն համակարգային կարմիր գայլախտի մանիֆեստացիան Ռեյնոյի կայուն համախտանիշով՝ պրոգնոստիկ անբարենպաստ հատկանիշ է, քանի որ այս դեպքում գայլախտային վասկուլիտը բերում է արյան շրջանառության անդարձելի փոփոխությունների:">Ռեյնոյի
 համախտանիշի առկայությունը համակարգային կարմիր գայլախտի ժամանակ
հանդիսանում է պրոցեսի բարորակության ցուցանիշ, սակայն համակարգային կարմիր
 գայլախտի մանիֆեստացիան Ռեյնոյի կայուն համախտանիշով, պրոգնոստիկ
անբարենպաստ հատկանիշ է, քանի որ այս դեպքում գայլախտային վասկուլիտը
բերում է արյան շրջանառության անդարձելի փոփոխությունների:սուր փուլում կարող են զարգանալ աղեստամոքսային տրակտի լորձաթաղանթի իշեմիա և խոցոտումներ, իսկ մեզենտերիալ անոթների արտերիիտը հանդիսանում է աբդոմինալ կրիզի պատճառ, սակայն արյունահոսությունը կարող է կրել և դիապեդեզային բնույթ:">ՀԿԳ
 - ի սուր փուլում կարող են զարգանալ աղեստամոքսային տրակտի լորձաթաղանթի
իշեմիա եւ խոցոտումներ, իսկ մեզենտերիալ անոթների արտերիիտը հանդիսանում է
աբդոմինալ կրիզի պատճառ, սակայն արյունահոսությունը կարող է կրել եւ
դիապեդեզային բնույթ:Լյարդը կարող է ընդգրկվել ախտաբանական պրոցեսի մեջ: Հաճախ դիտվում է հեպատոմեգալիա և հեպատոզ: Սակայն նկարագրված են նաև ծանր աուտոիմուն հեպատիտի դեպքեր, ընդհուպ մինչ լյարդի ցիրոզ:">Լյարդը
 կարող է ընդգրկվել ախտաբանական պրոցեսի մեջ: Հաճախ դիտվում է
հեպատոմեգալիա եւ հեպատոզ: Սակայն նկարագրված են նաեւ ծանր աուտոիմուն
հեպատիտի դեպքեր, ընդհուպ մինչ լյարդի ցիրոզ:Երիկամների ախտահարումով է սովորաբար որոշվում հիվանդության պրոգնոզը: Գայլախտային նեֆրիտի հիմքում ընկած է իմունակոմպլեքսային բորբոքումը, որի պատկերը բազմազան է:">Երիկամների
 ախտահարումով է սովորաբար որոշվում հիվանդության պրոգնոզը: Գայլախտային
նեֆրիտի հիմքում ընկած է իմունակոմպլեքսային բորբոքումը, որի պատկերը
բազմազան է:Տարեևայի (1995թ.)՝ երիկամների ախտահարման կլինիկական դասակարգման համաձայն տարբերում են հետևյալ կլինիկական ձևերը.">Տարեեւայի (1995 թ.) Երիկամների ախտահարման կլինիկական դասակարգման համաձայն տարբերում են հետեւյալ կլինիկական ձեւերը.- արագ պրոգրեսիվող գայլախտային նեֆրիտ: Մորֆոլոգիապես դա դիֆուզ պրոլիֆերատիվ նեֆրիտն է՝ նեֆրոտիկ համախտանիշով, չարորակ հիպերթենզիայով, երիկամային անբավարարության արագ զարգացմամբ:">-
 Արագ պրոգրեսիվող գայլախտային նեֆրիտ: Մորֆոլոգիապես դա դիֆուզ
պրոլիֆերատիվ նեֆրիտն է, նեֆրոտիկ համախտանիշով, չարորակ հիպերթենզիայով,
երիկամային անբավարարության արագ զարգացմամբ:- նեֆրիտ՝ նեֆրոտիկ համախտանիշով, որի առանձնահատկություններն են արտահայտված պրոտեինուրիան, հիպերթենզիան, հեմատուրիան, քիչ արտահայտված դիսպրոտեինեմիան, խոլեստերինի ավելի ցածր պարունակությունը:">-
 Նեֆրիտ, նեֆրոտիկ համախտանիշով, որի առանձնահատկություններն են
արտահայտված պրոտեինուրիան, հիպերթենզիան, հեմատուրիան, քիչ արտահայտված
դիսպրոտեինեմիան, խոլեստերինի ավելի ցածր պարունակությունը:նեֆրիտ՝ խիստ արտահայտված միզային համախտանիշով: Այս դեպքում խիստ արտահայտված են պրոտեինուրիան (>0.5գ/օր), էրիթրոցիտուրիան և լեյկոցիտուրիան:">-
 Նեֆրիտ, խիստ արտահայտված միզային համախտանիշով: Այս դեպքում խիստ
արտահայտված են պրոտեինուրիան (> 0.5 գ / օր), էրիթրոցիտուրիան եւ
լեյկոցիտուրիան:նեֆրիտ՝ մինիմալ միզային համախտանիշով, բնութագրվում է ցածր պրոտեինուրիայով (< 0.5գ/օր.), իսկ էրիթրոցիտներն ու լեյկոցիտները եզակի են տեսադաշտում:">-
 Նեֆրիտ, մինիմալ միզային համախտանիշով, բնութագրվում է ցածր
պրոտեինուրիայով (<0.5 գ / օր), Իսկ էրիթրոցիտներն ու լեյկոցիտները
եզակի են տեսադաշտում:
Категория: Դեսից-Դենից | Добавил: admin
Просмотров: 525 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Գրանցում | Մուտք ]
տարածել
Այժմ կայքում են
Ընդամենը ակտիվ. 1
Հյուրեր. 1
Անդամներ. 0
Մի քիչ զվաչանանք
Инопланетянин
Մեր Բանեռը
Կայքի ընկերները
Մեր հարցումը
Սիրահարված եք?
Ընդհանուր պատասխաներ: 39
Կարող եք գտնել մեզ
Տարբեր թեմաներ
YouTube
աջկլիկ արգելվում է